NORGE PÅ LANGS

Etter som jeg liker å være ute i norsk natur og landskap, så blir jeg jo ganske kjent i dette fagre landet også. Jeg har en gang planer om å besøke hver eneste av de 422 kommunene i hele Norge, så det er et spennende mål. Her kan dere se hvor mange spennende plasser jeg har vært!

Østfold

18 kommuner

Oslo

1 kommune

Aust-Agder

15 kommuner

Vest-Agder

15 kommuner

Sogn og Fjordane

26 kommuner

Møre og Romsdal

35 kommuner

Trøndelag

48 kommuner

Nordland

44 kommuner

Troms

24 kommuner

Finnmark

19 kommuner